Foto: Sven Nordlund.
Foto: Sven Nordlund.

Platsvarumärket ägs av dig som bor och verkar i Kalix. Du som vill bidra till att marknadsföra Kalix kan fritt använda de logotyper och andra grafiska element som presenteras på denna sida. Hur de ska användas anges i den grafiska profilen.

Det är den samlade bilden av platsen Kalix identitet som framträder med hjälp av platsens historia, vad som händer här och nu samt vart vi är på väg - framtiden. All dokumentation finns samlad på den här sidan.

Det är vi tillsammans som förvaltar platsens värden, befäster dem och utvecklar dem. Vi har tillsammans ett ansvar att visa upp en mångsidig och breddad bild om hur det är att verka och bo här, men också hur det ska upplevas att besöka platsen Kalix.

Här i den grafiska profilen beskrivs hur vi förmedlar den känslan visuellt. För att skapa en enhetlig bild av platsen Kalix är det viktigt att följa de riktlinjer som ges, men arbeta gärna med kreativa lösningar som utvecklar varumärket vidare.