Skip to content
Sök

Platsvarumärket Kalix

Grafisk profil för platsen Kalix, med finansiering från Tillväxtverket. Foto: Sven Nordlund.
Grafisk profil för platsen Kalix, med finansiering från Tillväxtverket. Foto: Sven Nordlund.

Platsvarumärket ägs av dig som bor och verkar i Kalix. Du som vill bidra till att marknadsföra Kalix kan fritt använda de logotyper och andra grafiska element som presenteras på denna sida. Hur de ska användas anges i den grafiska profilen.

Det är den samlade bilden av platsen Kalix identitet som framträder med hjälp av platsens historia, vad som händer här och nu samt vart vi är på väg - framtiden. All dokumentation finns samlad på den här sidan.

Det är vi tillsammans som förvaltar platsens värden, befäster dem och utvecklar dem. Vi har tillsammans ett ansvar att visa upp en mångsidig och breddad bild om hur det är att verka och bo här, men också hur det ska upplevas att besöka platsen Kalix.

Här i den grafiska profilen beskrivs hur vi förmedlar den känslan visuellt. För att skapa en enhetlig bild av platsen Kalix är det viktigt att följa de riktlinjer som ges, men arbeta gärna med kreativa lösningar som utvecklar varumärket vidare.

Logotyper, grafiska element och profilmönster

Här har vi samlat de logotyper, grafiska element och profilmönster som nämns i den grafiska profilen för platsen Kalix. Vi har valt att koncentrera oss på två format:

• PNG med transparent bakgrund och färgprofilen RGB. Ett pixelformat som passar bra till vardagsbruk, exempelvis i dokument,   presentationer eller på webben.
• EPS med färgprofilen CMYK. Ett vektorformat för tryck i exempelvis broschyrer, tidningsannonser och affischer.

Behöver du materialet i ett format som inte finns listat här kan du alltid kontakta oss på information@kalix.se, så kan vi sannolikt hjälpa dig.

Grafisk profil för platsen Kalix

Via spelaren nedanför kan du ladda ned den grafiska profilen som pdf-dokument eller bläddra direkt i den inbäddade versionen av dokumentet.