Skip to content
Sök

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (plan)

Skiss över Näsby hamn.
Skiss över Näsby hamn.

Ett tematiskt tillägg om landsbygdsutveckling i strandnära lägen har gjorts i översiktsplanen för Kalix kommun. Hela 40 områden pekas ut som lämpliga LIS-områden.

Lämpliga LIS-områden redovisas i kapitel 4 av planen, vilken antogs av kommunfullmäktige 2017-02-06, och vann laga kraft 2017-03-10. Totalt sett berör de utpekade områdena cirka 53 kilometer av kommunens totala strandlinje om 2 314 kilometer. Du kan läsa mer om dessa i LIS-planen nedan.