Sök

Frågor om fritid & kultur

På den här sidan hittar du de vanligaste frågorna och svaren om ämnen inom områdena fritid och kultur. Genom att klicka på någon av nedanstående frågor går du automatiskt vidare till svaret.

Frågor om föreningar

Frågor om lotterier

Frågor om anläggningar

Frågor om biblioteket


Frågor om fritid & kultur (FAQ) 

Frågor om föreningar

Vilka föreningar finns i Kalix kommun?
I Kalix kommuns föreningsregister hittar du snabbt information om de allra flesta föreningar som är aktiva i Kalix. Föreningsregistret är tillgängligt på internet och nås bland annat genom Kalix kommuns hemsida. Enbart föreningar som har godkänt att deras uppgifter får läggas ut syns i registret. Vid ytterligare funderingar kontakta fritids- och kulturförvaltningen.

Hur får jag kontakt med föreningar i Kalix kommun?
I Kalix kommuns föreningsregister hittar du snabbt kontaktuppgifter till de allra flesta föreningar som är aktiva i Kalix. Föreningsregistret finns tillgängligt på Kalix kommuns hemsida (LÄNK http://forening.kalix.se/forening/). Enbart föreningar som har godkänt att deras uppgifter får läggas ut syns i registret. Vid ytterligare funderingar kontakta fritids- och kulturförvaltningen.

Vi är en nybildad förening och vill registrera föreningen. Hur går vi tillväga och vilka krav ställs?
Föreningen måste inte registreras, men det finns goda skäl till att göra så.
Utan en registrering hos skatteverket går det till exempel inte att öppna ett bankkonto, som i många fall är nödvändigt för att bedriva föreningsverksamheten. Hos skatteverket registreras föreningen för att erhålla ett organisationsnummer. Detta gör ni genom att fylla i en blankett som finns att hitta på skatteverkets hemsida. Med ansökan om organisationsnummer ska ett antal dokument bifogas, bland annat stadgar och protokoll från senaste årsmöte.

För att kunna ansökan om föreningsstöd av Kalix kommun krävs att föreningen är registrerad i Kalix kommuns föreningsregister. Registrerade föreningar erbjuds dessutom möjlighet att boka lokaler till föreningstaxa, information och inbjudningar till utbildningar, seminarier, dialogmöten med mera som riktas till föreningar samt möjlighet att synas med kontaktuppgifter på kommunens hemsida. För att bli registrerad i Kalix kommuns föreningsregister kan föreningen fylla i webbformuläret föreningsregistrering eller besöka fritids- och kulturförvaltningen i Kalix Folkets Hus.

Var finns ansökningsformulär?
Blanketter för föreningar finns att hämta på Kalix kommuns hemsida  eller på fritids- och kulturförvaltningen i Kalix Folkets hus.

Vilka bidrag kan vi söka?
Föreningar/organisationer har möjlighet att årligen ansöka om föreningsstöd hos fritids- och kulturförvaltningen. Fritids- och kulturnämnden har fastställt regler och riktlinjer för föreningsstöd, pa samma sida finner du bilagor som din förening kan behöva lämna in i anknytning till ansökan. Ansökan om startbidrag till nybildad förening, fria pengar ungdom samt särskilt bidrag till fritids- och kulturarrangemang kan göras löpande under året.

Frågor om lotterier

Vem får ordna lotterier?
Tillstånd ges till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Även andra än ideella föreningar kan få anordna lotterier utan tillstånd, till exempel i samband med mässor eller marknader.

Vad räknas som ett lotteri?
Med lotteri avses en verksamhet där en eller flera deltagare, med eller utan insats, vinner något som har ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få. Exempel på lotteri är arrangemang som avgörs av slumpen genom lottning, gissning, vadhållning eller liknande förfaranden samt marknads- och tivolinöjen.

Vad är ett lotteritillstånd?
Det finns två olika typer, tillstånd och registrering. En förening kan registreras av kommunen och får då arrangera lotterier för högst tjugo prisbasbelopp under en treårsperiod. Ideella föreningar kan även ansöka om tillstånd till lotterier. Ett tillstånd gäller enbart för det aktuella lotteri som tillståndet söks för.

Vem kan få ansökan om tillstånd/registrering beviljad?
Enbart ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet kan få sin ansökan beviljad. Föreningen ska även vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Hur ansöker man om lotteritillstånd?
Det är till fritids- och kulturförvaltningen du vänder dig om du har frågor om lotterier eller om din förening vill starta ett lotteri. Här ansöker du också om lotteritillstånd. Ansökningsblanketter finns att hämta på fritids- och kulturförvaltningen i Kalix Folkets hus eller på Kalix kommuns hemsida.
Ifylld ansökan skickas till Kalix Kommun, fritids- och kulturförvaltningen, Nygatan 4 952 81 Kalix eller via e-post till fritids-ochkulturnamnden@kalix.se

Finns det lotterier som inte behöver tillstånd?
En ideell förening behöver inte ha tillstånd att anordna ett lotteri om detta sker i samband med en tillställning inom ett avgränsat område. Då gäller vissa fastställda gränser för insatser och vinster.
Även andra än ideella föreningar kan få anordna lotterier utan tillstånd, till exempel i samband med mässor eller marknader. Kravet är då att insatserna och vinster är låga och att man bara kan vinna varor eller tjänster.
Tillstånd behövs heller inte om lotteriet inte anses anordnat för allmänheten. Då ska dock vissa kriterier vara uppfyllda.

Frågor om anläggningar

Vilka tider gäller för allmänhetens åkning i ishallen och på Kalix IP?
De aktuella tiderna för allmänhetens åkning hittar du på Kalix kommuns hemsida.

Hur bokar man tid i en idrottshall/anläggning?
Via en e-tjänst på Kalix kommuns hemsida kan du se aktuella scheman för våra lokaler och idrottsanläggningar. Via e-tjänsten kan du också skicka en elektronisk bokningsförfrågan på en ledig tid till oss. För mer information och bokning kan du även kontakta fritids- och kulturförvaltningen på telefon 0923-651 18 eller via e-post forening@kalix.se

Vilka tider kan jag gå bada eller gå på gym i simhallen?
Aktuella tider för Kalix Sportcity hittar du under www.kalix.se/SportCity.

Vad har SportCitys bad och gym för priser?
Aktuella priser för Kalix Sportcity hittar du under www.kalix.se/SportCity.

Frågor om biblioteket

När är biblioteket öppet?
För aktuella öppettider se Kalix på www.bibblo.se.

Hur lånar jag e-böcker?
Information om e-böcker ligger också på www.bibblo.se under fliken E-tjänster. Det är också här man laddar ner sina e-böcker. För att kunna läsa e-böcker behöver man ha lånekort plus en PIN-kod, som fås på biblioteket.

Kan jag låna böcker från andra bibliotek?
Det går bra att låna böcker från andra bibliotek utanför Kalix. Böcker som finns på andra folkbibliotek i länet kan man söka och reservera på hemsidan www.bibblo.se (för att reservera krävs PIN-kod, för att bara söka böcker behöver man inte vara inloggad). Det kostar ingenting. Böcker från bibliotek utanför länet eller från Universitetsbiblioteken kallas fjärrlån och kostar 20 kr. Fjärrlånebeställningar kan också göras på hemsidan eller så kontaktar man biblioteket.