Här finner du blanketter för anmälan av exempelvis alkoholförsäljning och miljöfarlig verksamhet.

Filerna är i filformatet pdf, vilket kräver att du har en pdf-läsare (exempelvis Adobe Acrobat Reader) installerad på din dator.