Här finner du blanketter för ansökan av alkohol, tobak och anmälan, förändring och avanmälan försäljning av receptfrialäkemedel

 Filerna är i filformatet pdf, vilket kräver att du har en pdf-läsare (exempelvis Adobe Acrobat Reader) installerad på din dator.