Skip to content
Sök

Blanketter - Näringsliv

Här finner du blanketter för ansökan av alkohol, tobak och anmälan, förändring och avanmälan försäljning av receptfrialäkemedel.

 Filerna är i filformatet pdf, vilket kräver att du har en pdf-läsare (exempelvis Adobe Acrobat Reader) installerad på din dator.

Serveringstillstånd

Anvisningar om vad som ska bifogas vid ansökan om serveringstillstånd finns angivet i ansökningshandlingarna. Ansökningarna ska skrivas under av behörig firmatecknare.

Tobaksförsäljningstillstånd

Ansökningarna ska skrivas under av behörig firmatecknare.
Samtliga blanketter är ifyllningsbara PDF-filer. Blanketterna skickas till Kalix kommun Bygg –och miljöavdelningen 952 81 Kalix eller via e-post till bygg-ochmiljo@kalix.se