Skip to content
Sök

Plantaxa för Kalix kommun

Vissa åtgärder kräver upprättande av ny detaljplan eller ändring av befintlig detaljplan. Kommunen tar ut en planavgift av sökande eller beställare för att täcka kostnaderna för arbetet med detaljplan.

Plantaxa för Kalix kommun, tabell 1.

Plantaxa för Kalix kommun, tabell 2.

Plantaxa, antagen av KF 10 april 2017