Vissa åtgärder kräver upprättande av ny detaljplan eller ändring av befintlig detaljplan. Kommunen tar ut en planavgift av sökande eller beställare för att täcka kostnaderna för arbetet med detaljplan.

Plantaxa för Kalix kommun, tabell 1.

Plantaxa för Kalix kommun, tabell 2.