Skip to content
Sök

Solarier

Det finns särskilda krav på solarier för att skydda de som solar mot hudskador. 

Vid tillsyn kontrolleras hygienen, att rätt utrustning används samt att det finns uppsatta informationsanslag med skyddsråd.

Om du vill använda en lokal för solarieverksamhet måste du anmäla det till Samhällsbyggnadsnämnden. Anmälan gör på särskild blankett se nedan. Du kan också behöva bygglov.

Solarieråd

Strålsäkerhets myndigheten avråder generellt från att sola i solarium i synnerhet personer under 18 år, personer med ljus och känslig hud och den som har många födelsemärken.

Råd till dig som trots allt solar i solarium:

  • Om du använder solarium mer än tio gånger om året ökar risken för hudcancer.
  • Om du inte redan är brun sola inte mer än 5 minuter.
  • Varje besök i solarium bör anpassas efter hudtyp eller solkänslighet.
  • Att sola i solarium i förebyggande syfte ger inte ett säkert skydd mot skador från solen.
  • Följ det solningsschema eller den bruksanvisning som ska finnas tillgängligt vid solariet.

I övrigt följ de råd från Strålsäkerhets myndigheten som ska finnas anslagna på eller intill varje solarium. 

Mer information, föreskrifter och råd för att skydda din hälsa vid användandet av solarier hittar du på Strålsäkerhets myndighetens hemsida.