Skip to content
Sök

Romernas nationaldag den 8 april

Romernas nationaldag firas den 8 april varje år till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971.

Romerna har inget eget land, men trots att de folkslaget är splittrat och bor i alla världens kontinenter finns det gemensamma symboler som man enas kring. En av dessa är den romska nationaldagen, som firas världen över.

Romer har funnits i Sverige sedan 1500-talet. I Sverige bor cirka 50 000 romer som delas in i fem grupper: svenska romer, finska romer, resande, utomnordiska romer och nyanlända romer. Romernas språk kallas é romani chib, ibland även romanés eller bara romani. Sedan år 2000 är é romani chib ett av Sveriges nationella minoritetsspråk. 

Den 8 april är en viktig dag för romer från olika grupper och länder. En dag med såväl glädje med skratt som sorg med tårar skapar en påtaglig stämning.