Skip to content
Sök

KF 2023-02-06

Kommunfullmäktige sammanträdde måndag den 6 februari 2023 i Folkets Hus, Bergön.

Totalt behandlades 38 ärenden, vilka det var ser du i ärendelistan för sammanträdet.

Kommunfullmäktige den 2 februari 2023