Fett i avloppsvattnet är ett växande problem.

Kommunens ledningsnät är dimensionerat att ta emot spillvatten av hushållskaraktär. När avloppsvattnen som innehåller fett kyls ner i ledningsnätet stelnar fettet och fastnar på rörväggarna i avloppsledningarna och täpper så småningom igen rören.

Vid nyetablering av livsmedelsverksamheter ställs i de flesta fall krav på fettavskiljare. Mer information om fettavskiljare finns att läsa i informationsbroschyren "Fettavskiljare - motverkar stopp i ledningsnätet".

Dispens från installation av fettavskiljare kan i särskilda fall beviljas om provtagning kan styrka att utgående avloppsvatten inte innehåller högre halt av avskiljbart fett än tillåtet, se nedan för blankett Dispens fettavskiljare.

För mer information kontakta:
Avdelning teknisk försörjning

Lisa Jussila
VA-ingenjör
Telefon: 0923-658 31
E-post: lisa.jussila@kalix.se