Skip to content
Sök

Tomgångskörning

Inom Kalix kommun råder tomgångskörningsförbud. Inom område med fastställd detaljplan får motor på stillastående fordon hållas igång högst i en minut.

Detta gäller inte inom industriområde, fritidsbebyggelse, trafikkö (eller annat trafikförhållande) ej heller om det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande (arbetsfordon) eller driva annan anordning än sådan som avser uppvärmning. Begränsningen 1 minuts tomgångskörning gäller inte elbil.

Tips

  • Använd motorvärmare
  • Samåk med någon
  • Parkera bilen så att du slipper backa eller "trixa" för att komma iväg
  • Skrapa snö och is av rutorna innan du startar motorn. Då slipper du andas in avgaserna när de är som giftigast.

För mer information kontakta:
Bygg- och miljöavdelningen

Tele vx 0923-650 00
E-post: bygg-ochmiljo@kalix.se