Skip to content
Sök

Skyltprogram på finska och meänkieli i Kalix kommun

Här kan du läsa Kalix kommuns skyltprogram på Finska, Svenska och Meänkieli. Underlag till dialogmötet på Kalix Folkets hus den 1 december 2021.

Skyltprogram på finska och meänkieli i Kalix kommun (svenska)

Syfte

  • Att lyfta fram språken och synliggöra dem.
  • Att visa att vi är en förvaltningskommun.

Av de skyltar som kommunen äger var det lämpligast att börja med skyltar som tillhör fritid- och kulturförvaltningen, det vill säga exempelvis skyltar som simhall, ishall, slalombacken, skidstadion. På så vis språken synliggör vi språken fort. Även tomgångskörning, p-skiva samt information om att vi är förvaltningskommun är planerade.

Kommunhusets skyltning har lite olika förslag, beroende på hur mycket vi får göra på fasaden. Detta måste rådgöras med stadsarkitekten.

  • Vilken annan skyltning bör vi satsa på och i vilken ordning?

Att tänka på

Vissa skyltar tillhör området för Trafikverket som exempelvis ortnamnsskyltar, de kan inte skrivas på finska och meänkieli i Kalix kommun, eftersom vi inte tillhör rätt geografiskt område för dessa språk.

Kylttiohjelma suomeksi ja meänkielellä Kalixin kunnassa (suomi)

Tavoite

 

  • Tuoda kielet näkyviksi.
  • Näyttää että olemme hallintoaluekunta.

Kunnan kylteistä oli sopiva alkaa vapa-aika- ja kulttuurihallinon kylteistä esim. uimahalli, jäähalli, laskettelumäki ja hiihtostadion. Tällä mallilla saamme kielet nopeasti näkyviksi. Myös joutokäynti, pysäköinti-levy ja tiedote että olemme hallintoaluekunta on suunniteltu. 

Kunnantalon kyltityksellä on eri vaihtoehtoja riippuen miten paljon saa vaikuttaa fasadiin. Kaupunginarkkitehti päättää asiasta.

  • Mikä muu kyltitys kannattaisi nostaa esile ja missä järjestyksessä?

Huomioi

Jotkut kyltit kuuluvat Trafikverketille esim. paikkakuntakyltit, niitä ei voi saada suomeksi ja meänkielellä kunnassamme, koska emme kuulu näiden kielten oikeaan geografiseen alueeseen.

Kylttiprukrammi suomeksi ja meänkielelä Kaihnuun kunnassa (meänkieli)

Tarkotus

  • Nostaa framile ja tehä kielet näkyviksi.
  • Näyttää ette met olema hallintoaluekunta.

Kunnan kyltistä oli sopeva alottaa vapa-aika- ja kulttuurihallinon kyltistä esim, uimahalli, jäähalli, slaalommitörmä ja hihtostadioon. Tällä laila met saama kielet näkyvile äkkiä. Kans muturin joutokäynti, p-levy ja informašuunia ette olema hallintoaluekunta oon suuniteltu.

Kunnantalon kyltityksele oon eri vaihtoehtoja riippuen siittä kunkas paljon saapi vaikuttaa fasaathiin. Kaupunginarkkitehti päättää asiasta.

  • Mikäs muu kyltitys kannattais nostaa framile ja missä järjestyksessä?

Huomaa

Jokku kyltit kuuluva Trafikverketille esim. paikkakuntakyltit. Niitä emmä voi saa’a suomeksi ja meänkielelä, ko meän kunta ei kuulu oikehaan jeokraafisheen aluheen.