Sök

Energirådgivning

Har Du frågor om val av energisystem eller vilket elbolag Du ska välja? Vilken uppvärmningsform passar Dig bäst? Eller någon helt annan fråga inom energiområdet.

Tveka i så fall inte att kontakta någon av kommunens energirådgivare för att få klarhet.

Det är många faktorer som påverkar valet av energisystem i ett hus, nedan följer några av de saker som kan spela en avgörande roll för ditt val.

  • Hur stor är den nuvarande energiförbrukningen?
  • Hur stor är energibehovet för värme och varmvatten?
  • Hur stor blir investeringskostnaderna och vad blir de nya drifts kostnaderna?
  • Vill du ha ett enkelt och bekvämt värmesystem?
  • Möjligheter att få tag i service och reservdelar på orten?
  • Har du begränsat med utrymme?
  • Är det ekonomin, ideologiska värderingar eller miljön som styr?
  • Är flexibiliteten viktig för att framtida lösningar skall kunna dockas mot det system du väljer?
  • Hur bedömer du den framtida prisutvecklingen på energimarknaden?
  • Men den viktigaste frågan du ska ställa dig är om det går att minska din nuvarande energiförbrukning genom ändrade vanor i hushållet eller genom enklare effektiviserings åtgärder i huset.

Välkommen med dina frågor och funderingar till Kalix kommuns energirådgivare  på energirådgivningen i Kalix!

Våra energirådgivare

Bild av Jan Routovaara

Jan Routovaara

Energi och klimatrådgivare

Jan ansvarar för brandlarm i kommunens fastigheter samt Energirådgivning.  

Telefon: 0923-658 93

Så hittar du till kommunförvaltningen