Sök

Fastighetsregister

I fastighetsregistret finns information om landets alla fastigheter, ägare, inteckningar och taxeringsvärden. Samfälligheter, gemensamhetsanläggningar och rättigheter redovisas också i registret. Informationen är uppdelad i tre delar.

Allmän del

Denna del innehåller uppgifter om fastigheter och deras ursprung, församling, samfälligheter, rättigheter, koordinater, areal, gemensamhetsanläggningar, planer och bestämmelser.

Taxeringsdel

Här finns uppgifter om fastigheters taxeringsvärden, gällande mark och byggnader.
Skatteverket ansvarar för och ajourhåller uppgifterna i taxeringsdelen.

Inskrivningsdel

Inskrivningsdelen innehåller uppgifter om fastigheters ägare, inteckningar och avtalsrättigheter.
Det statliga lantmäteriet är en inskrivningsmyndighet och ansvarar för och ajourhåller uppgifterna på inskrivningsdelen. För mer information kontakta:

Arkivservice och fastighetsregister

Telefon: 0771-63 63 63
Öppettider: 9:00-12:00
Besöksadress: Stationsgatan 7, Luleå