Sök

Blomlådor

Tillstånd för att ställa ut blomlådor ska sökas varje år hos kommunen och gäller från 15 maj-15 september.

Från och med säsongen 2019 ansöks detta som en e-tjänst

Blomlådor på gatan sommartid är ett effektivt sätt att ge signaler till bilisterna att sänka hastigheten. Det är även ett sätt för de boende att själva kunna påverka trafiksituationen på sin gata.

Tillstånd för att ställa ut blomlådor ska sökas varje år hos kommunen och gäller från 
15 maj-15 september.

Eftersom kommunen är väghållare på de kommunala vägarna är det på kommunens ansvar att farthinder i form av blomlådor är väl utmärkta och enhetliga. För att få tillstånd som privatperson att ställa ut blomlådor krävs att det regelverk som kommunen satt upp följs noga. I annat fall kan man fråntas tillståndet. Läs mer under regler längst ned på sidan.

Måste plantera blommor

Blomlådor är en trafiksäkerhetsanordning precis som andra farthinder, och kommunen är ansvarig för alla sådana åtgärder som görs på kommunala vägar. Plantering måste finnas i blomlådorna när dessa har ställts ut.  Blomlådorna måste därför uppföras på ett enhetligt sätt över hela kommunen. Om inte blomlådorna är planterade och underhålls kommer tillståndet att dras in för det året. 

Hur ska blommorna planteras?

Plantering av blommor ska ske på ett sådant sätt att det ser snyggt och välskött ut. Det är inte tillåtet att sätta ut blomlådor utan planterade blommor. Inte heller får det bara ställas ut en kruka i blomlådorna, utan dessa måste vara planterade i jorden. Samtidigt bör inte höjden på blommorna vara så höga att det blir ett siktproblem som kan orsaka olyckor. 

Om man vill sätta ut blomlådor på våren, under den period när köldnätter kan förekomma, måste man använda någon form av köldtåliga blommor. Exempel på lösningar hittar du här:

  • Penséer tål kyla, några minusgrader utan problem. Kalix kommun planterar ut penséer till valborg. Penséerna blommar hela sommaren och kan behållas i lådan med komplettering av andra sommarblommor längre fram.
  • Lökväxter i kruka, till exempel pärlhyasint, krokus och påsklilja - tål någon minusgrad, men blommar bara en kort tid.
  • Tall-, gran- och enris. Kan gärna kombineras med något av ovanstående förslag, då behöver man inte plantera så många. De byts ut när det är dags för sommarblommorna.

Länkar relaterade till blomlådor