Skip to content
Sök

Gång och cykel

Kalix är en bra gång- och cykelkommun året runt. Det finns dock saker att tänka på när du färdas på våra gång- och cykelvägar, både för din egen säkerhet och för andras.

Ett nytt gång och cykelledsprogram är antaget för hela Kalix Kommun. Syftet med arbetet är att identifiera möjligheter samt behov av investeringar och upprustningar för att kunna planera och prioritera i kommande budgetprocesser. 


I arbetet med gång- och cykelledsplanen ingår även att identifiera gång- och cykelpassager. För att tydliggöra så kan en gång och cykelpassage dels vara ett övergångställe där gående har företräde men där cykeln måste ledas. Eller så kan det vara en passage där gående och cyklande ges en trygg möjlighet att ta sig över vägen men inte har företräde mot fordon. Övergångställena är skyltade med övergångsskylt samt markering på vägen medan passager endast är markerad med refug eller liknande.

 Klicka på någon av bilderna för att läsa hela Gång-och cykelplanen som interaktiv eller pdf version. 

Framsida Gång- och cykelplan 2020-2030

 

Gång- och cykelplan 2020-2030 pdf

  

Det är inte bara när du promenerar som du anses som gående. De trafikregler som gäller för gående gäller också exempelvis de som åker spark, rullskidor och rullskridskor.

Säkerhet för gående

Samspel är ett nyckelord för att trafiken ska fungera. Som gående kan du underlätta samspelet och därmed öka säkerheten.

Två bra sätt är:

 • använd reflex i mörker och skymning 
 • se dig för innan du går ut på ett övergångsställe

Var ska jag gå på en gångbana?

Det finns inga generella regler om vilken sida du som gående ska använda på en gångbana, en gångväg eller en kombinerad gång- och cykelväg. Men lokalt kan det finnas föreskrifter om detta, och då finns det vägmärken som visar vilka regler som gäller.

Trafikregler för gående

Följande trafikregler är de viktigaste för dig som gående:

 • Du ska gå på gångbanan eller vägrenen. Om det inte finns vare sig gångbana eller vägren får du använda cykelbanan eller körbanan. 
 • Om du använder vägrenen eller körbanan ska du om det är möjligt gå längst till vänster i färdriktningen. 
 • De som åker rullskidor eller rullskridskor i högre hastighet än gångfart ska åka på höger sida av vägen om det är lämpligare. 
 • Du ska korsa vägen på ett övergångsställe. Om det inte finns något övergångsställe, ska du se dig noga för och gå tvärs över körbanan, helst vid en vägkorsning. Det är viktigt att du inte skapa fara eller problem för trafiken när du går över gatan. 
 • När du går ut på ett övergångsställe ska du ta hänsyn till avståndet och hastigheten hos de fordon som närmar sig.

Säkerhet för cyklister

För att du ska kunna cykla säkert måste du ha en cykel som är säker. Enligt lag måste en cykel alltid ha

 • ringklocka 
 • broms.

I mörker måste cykeln också ha

 • lykta med vitt eller gult ljus fram 
 • lykta med rött ljus bak 
 • vit reflex fram och röd reflex bak 
 • orangegula eller vita reflexer åt sidorna.

Det är också bra att ha

 • kedjeskydd 
 • dubbdäck på vintern.

Fotbroms

De flesta cyklar som inte har kedjeväxlar har fotbroms. Bromsen sitter i bakhjulsnavet och manövreras med pedalerna. Om du har fotbroms på din cykel, bör du också ha en handbroms för framhjulet som komplement.

Handbroms

De flesta cyklar med mer än sju växlar har handmanövrerade bromsar, en för bakhjulet och en för framhjulet. Bromshandtagen sitter på styret, och bromsarna 
kan vara antingen fälgbromsar eller navbromsar. Om du har en terrängcykel kan du också ha skivbromsar.

Använd rätt teknik om du har handbroms
Det är viktigt att du behärskar bromstekniken om du har eller tänker skaffa dig en cykel med enbart handbromsar. Använd alltid fram- och bakbroms samtidigt, men bromsa med bakhjulet först om det är halt eller slirigt väglag. Det är viktigt att du arbetar bort fotbromsreflexen innan du ger dig ut i trafiken.

Se till att du syns i mörkret

En cykel utan belysning och reflexer är osynlig i mörker. Därför säger både lagen och det sunda förnuftet att du måste använda belysning om du cyklar när det är mörkt. Du kan ha cykelbelysning som drivs med antingen generator eller batteri.

Så här ska en cykel vara utrustad när det är mörkt, även när du cyklar på separata cykelvägar:

 • Baklyktan ska visa rött ljus och tydligt kunna ses på ett avstånd av 300 meter. Den får ha blinkande ljus om blinkfrekvensen är minst 200 blinkningar/minut.
 • Lyktan fram ska visa fast vitt eller gult ljus som ska kunna ses tydligt på ett avstånd av 300 meter.
 • Godkända reflexer ska finnas fram och bak. Ibland finns en vit reflex i framlyktan. Den kan då ersätta den separata vita reflexen fram. Reflexen bak ska vara röd.

Sköt om cykeln regelbundet

Ta för vana att se över din cykel regelbundet. Då klarar du dig från många otrevliga överraskningar.
 
Här är några tips:

 • Rengör och smörj cykeln regelbundet. Om du har en instruktionsbok till din cykel kan du följa anvisningarna i den. 
 • Kontrollera att kedjan är lagom spänd och att alla skruvar och detaljer sitter fast. 
 • Kontrollera att fälgbromsens bromsklossar inte är nedslitna och att däcken inte är slitna eller spruckna. 
 • Se till att belysningen fungerar både fram och bak och att alla reflexer är hela och rena. 
 • Kontrollera att däck med reflekterande material är rena. Om de inte är rena har de inte full reflexverkan.

Om du är osäker på vad som är viktigt att kontrollera, kan du alltid kontakta en fackhandlare.