Skip to content
Sök

Hemsändning

Kalix kommun betalar hemsändningsbidrag till den butik eller organisation som utför hemsändning.

Regler och riktlinjer för kunden 

 • Bidrag utgår för hemsändning av dagligvaror från valfri livsmedelsbutik inom kommunen
 • Om möjligt ska hemsändning ske från närmaste glesbygdsbutik
 • Ingen avståndsgräns till butiken
 • Hemsändning av dagligvaror sker maximalt två gånger/vecka 

Regler för den som utför hemsändningen

 •  Ansökan om kommunalt bidrag ska ske enligt särskilt formulär
 •  Kunden ska bekräfta hemsändningen på formuläret.
 •  Bidrag utgår med 120 kronor/hemsändning (2011).     
 •  Bidraget justeras årligen med förändringen av konsumentprisindex
 •  Ingen avgift får tas ut av kunden 

Regler för kommunen

 • Fakturor från lanthandelsbutiken får ha förfallodag 10 dagar eftersom handlarna måste betala sina leverantörer inom 10 dagar.
 • Kommunala verksamheter utanför centralorten kan utanför de avtal som gäller större inköp, göra extra livsmedelsinköp i lokala butiker. I nuvarande avtal finns inget hinder för inköp i lokala butiker. 

Reglerna senast ändrade 28 mars 2011 av kommunstyrelsen, § 54.

Hur vanligt är hemsändning?

Under 2016 utfördes 2 652 hemsändningar till 66 kunder. Leverantörerna ersattes med 120 kronor per hemsändning.

Hemsändningar utförs idag av Servicecentrum i Vitvattnet, Morjärvs SK, Sangis AIF och Nyborgs SK.