Skip to content
Sök

Landsbygd

En levande landsbygd med god boendemiljö, möjlighet till försörjning, rik fritid, medbestämmande med mer är en förutsättning för tillväxten i hela kommunen.

Kalix landsbygd består av allt från en unik skärgård med ett flertal bebodda öar, vackert kustland och bördiga älvdalar till djupa skogar.
Kalix byar skiftar mycket i storlek, upp till 1 200 personer i de största byarna. I Kalix kan du hitta de aktiva byarna där barn- och ungdomsverksamhet står i centrum, men också de mindre byarna med lugn, natur och lite längre avstånd till grannarna.

Landsbygdsprogram

Landsbygdsprogrammet har tagits fram i ett brett samarbete mellan byaföreningar, politiker och tjänstemän. Du kan ladda ned programmet längst ned på sidan.

Landsbygdskongress

Kongressen vänder sig till engagerade byaföreningarna, men även till politiker och kommunala tjänstemän som arbetar med landsbygdsfrågor. För byarna är detta en möjlighet att lyfta fram viktiga utvecklingsfrågor. Du kan ladda ned rapporter från kongresserna längst ned på sidan.