Skip to content
Sök

Gaturenhållning och vinterväghållning

Kommunens avdelning för teknisk försörjning ansvarar för renhållning och vinterväghållning av kommunala gator, gång-och cykelvägar, broar, torg, parker och grönområden.

Kalix vägnät ska snöröjas, papperskorgar ska tömmas och gator ska sopas. Vi vill självklart att Kalix ska vara rent och vackert . Kalix kommun sköter drift- och underhåll av den offentliga miljön, men vi har alla ett ansvar för att hålla rent.

Här kan du läsa mer om våra insatser - och få tips om hur du själv kan bidra till ett renare Kalix.