Skip to content
Sök

Skadeanmälan, egendom och fordon

Vid händelse av skada på egendom och fordon där kommunen är delaktig kan du ha rätt till ersättning via kommunens försäkringsbolag.

För att ditt skadeståndskrav ska kunna behandlas av kommunens försäkringsbolag måste du vid skadetillfället:

  • kontakta ditt försäkringsbolag
  • kontakta kommunens handläggare
  • dokumentera, ta foton
  • spara kvitton

Anser du inte att din försäkring täcker skadorna lämnar du in skadeståndskrav till kommunens handläggare. Skadeståndskraven ska bestyrkas med: 

  • ersättning från eget försäkringsbolag
  • kvitton på utlägg
  • övrigt som kan bestyrka kraven

Kommunens handläggare

Bild av Helena Olsson

Helena Olsson

Utredningsingenjör

Telefon: 0923-650 51