Skip to content
Sök

Pendlarparkering

Här får du veta mer om Kalix kommuns pendlingsparkeringar, vilka finns i anslutning till Kalix Resecentrum och Kalix Busstation.

Kalix Resecentrum

Vid Kalix Resecentrum i anslutning till tåget finns det långtidsparkering. 

Kalix Busstation

Kalix kommun erbjuder avgiftsfri parkering med motorvärmare för bussresenärer och busspendlare. Parkeringarna med nummer 25 och 26 ligger nära busstationen, med infart från Strandgatan invid Nils hotel, och är märkta med "Resenär". P-platserna går inte att reservera i förväg.

  1. Parkera på ledig parkeringsplats markerad ”Resenär”.
  2. Bussbiljett gäller som parkeringstillstånd och uppvisas vid anmodan.

I motorvärmarlådan finns en beskrivning för hur man gör för att ha en varm bil när man kommer tillbaka.