Parkering

I Kalix finns finns åtskilliga parkeringsplatser. På gator, parkeringsplatser och på enskild mark. Det är viktigt att du följer parkeringsreglerna som är lite olika beroende på var du ställt din bil.

De parkeringsplatser som Kalix kommun ansvarar för ser du på kartan nedanför.

        
  • Skapad: 2013-05-06
  • Senast ändrad: 2017-06-26
  • Sidansvarig: Webmaster