Skip to content
Sök

Energi och klimat

Kalix kommun har tagit flera steg mot att använda energi mer effektivt och minska verksamheternas klimatavtryck. Detta inkluderar allt från att införa energieffektiva lösningar i fastigheter till att införa en ny, mer energieffektiv ismaskin som går på el.

Kalix kommun har börjat samla in och analysera data för att bättre förstå och minska klimatavtrycket över tid. Vi jobbar också aktivt med att effektivisera energianvändningen för att minska vårt koldioxidavtryck. Det populära Strandängsbadet drivs exempelvis med solceller.

Våra åtgärder för att minska energiförbrukning och klimatpåverkan:

  • Vi arbetar med att minska energianvändningen i våra byggnader genom smartare lösningar som energieffektiva ismaskiner och bättre isolerade byggnader.
  • Vi ser över hur vi kan anpassa oss till klimatförändringarna med åtgärder som gröna tak och förbättrad vattenhantering.