Skip to content
Sök

Food education for the future

Food education for the future (Matutbildning för framtiden) är ett projekt mellan Norge, Sverige och Finland finansierat av Interreg Aurora. Projektet tar itu med en gemensam utmaning angående klimatförändringar och låg självförsörjning av livsmedel.

Grön omställning handlar om mer än teknikomställning. Inte minst handlar det om att ställa om vår konsumtion och produktion av livsmedel. Luleå tekniska universitet, Länsstyrelsen (Nära Mat) och Kalix Kommun tillsammans med aktörer från Finland och Norge har av interreg Aurora blivit beviljade drygt 19 miljoner kronor för projektet Food education for the future. Skolan är en viktig aktör i samhällets förändringsarbete för hållbar utveckling och ett av projektets syften är att öka lärares kompetens och skolors möjligheter att undervisa om hållbar matproduktion i de nordligaste delarna av Skandinavien.

Omfattande mattransporter

Trots att vi i norra Skandinavien har goda möjligheter att på ett miljömässigt hållbart sätt framställa mat, minskar vår matproduktion. I nuläget importeras en stor andel av den mat vi äter, vilket ökar vårt klimatavtryck och vår miljöpåverkan i andra länder. Låg livsmedelsberedskap är dessutom en viktig beredskapsfråga i en säkerhetsmässigt orolig värld.

Ökad matkunskap i skolan

Matkunskap är i hög grad traditionell erfarenhetsbaserad kunskap knuten till platser. En viktig del av projektet är därför att samla in, beskriva och sammanföra lokal traditionell kunskap med ”modern” matkunskap och att omsätta dessa kunskaper till ett skolsammanhang (LTU har här ett särskilt ansvar). Att känna till matens ursprung och hur den är producerad är grundläggande demokratiska kunskap som alla bör äga. Därför är det viktigt att skolan ger barn och ungdomar möjlighet att utveckla relevanta kunskaper om hållbar närproducerad mat. Med ökade kunskaper kan även ungdomars intresse för att utbilda sig och arbeta inom de gröna näringarna öka.

Pågår till 2026

Projektet är treårigt och ska pågå fram till 2026. Bland annat ska det inom projektet skapas mötesplatser där matproducenter, måltidspersonal, lärare och elever kan träffas. Elever ska ges möjlighet att besöka matproducenter med olika inriktningar såsom lantbrukare, trädgårdsodlare och fiskare, och där vara delaktiga i verksamheterna. Lärare ska få möjlighet till fortbildning via en kurs som ska utvecklas. Projektet ska förutom rapporter av olika slag, även ta fram en bok som ska rikta sig till lärare och lärarstudenter. Kalix är pilotkommun, men meningen är att det ska få spridning i övriga norrbottniska kommuner.

Sangiselever besökte odlingar i Börjelsbyn

Kommunikationschef Reine Sundqvist och kommunikatör Kicki Wikholm är med då elever från Sangis skola besöker Börjelsbyn som en del i EU-projektet Food education for the future. Besöket gav eleverna en praktisk inblick i hållbarhet och närproducerat. 

Vill du veta mer?

Vad roligt att du är intresserad av projektet, du kan läsa mer om det på den officiella projektsidan. Du som har frågor om projektet får också gärna kontakta någon av våra projektledare.

Maria Eriksson
E-post: maria.eriksson@kalix.se
Telefon: 0923-650 91
Björn Emmoth
E-post: bjorn.emmoth@kalix.se
Telefon: 0923-656 80
Logotyp för det EU-finansierade interreg-projektet "Food education for the future".