Skip to content
Sök

Kommunens 30-sträckor

Inom Kalix kommun tillämpas att 30-sträckor ska generellt gälla vid skolor, fritids och daghem, det vill säga områden där mer barn än vad som normalt förväntas färdas. Se nedan. Föreskrifterna gäller vanligen mellan 06.00-18.00 under perioden augusti-juni.

Kommunstyrelsen tog 1998-12-01 ett principbeslut om hastighetsbegränsningar vid skolor, fritids- och daghem.

30-sträckor där barn färdas

Med hänvisning till Vägverkets principbeslut i ärendet ska hastighetsbegränsning till 30 kilometer i timmen generellt gälla vid skolor, fritids och daghem, det vill säga områden där mer barn än vad som normalt förväntas färdas.

Inga generella 30-sträckor

Vad gäller generella sänkningar på bostadsgator ansåg Vägverket att det kan vara ett problem att respekten för de 30-sträckor som finns vid skolor, fritids och daghem blir mindre om man generellt sänker hastigheten till 30 kilometer i timmen på bostadsgator i kommunen. Därigenom skulle trafiksäkerheten försämras vid skolor, fritids och daghem.