Skip to content
Sök

Enskilda vägar

Enskilda vägar är viktiga för friluftslivet och allemansrätten. Genom enskilda vägar kan du enkelt nå badsjöar och fiskevatten, bärmarker och smultronställen.

Motortrafik kan medföra stort slitage på en enskild väg. Därför får vägens ägare bestämma om trafik med motorfordon ska förbjudas på vägen. Motordrivna fordon är en samlande beteckning för alla slags fordon som drivs med motor. Till exempel bil, motorcykel, moped, traktor och motorredskap, terrängskoter (snöskoter) och terränghjuling, ofta kallad fyrhjuling.

Förbud mot motortrafik ska skyltas tydligt

Om markägaren bestämmer sig för ett förbud ska detta skyltas med vägmärke eller på annat tydligt sätt. Det kan vara en bom över vägen, men den bör kompletteras med vägmärke för tydlighetens skull. Även en hemmagjord skylt måste respekteras.

Skälet till att vägens ägare har rätt att stänga vägen för motortrafik är att han eller hon inte ska behöva bekosta underhåll av vägen på grund av slitage från utomstående trafik.    

Oftast tillåtet att gå, cykla och rida

Vägens ägare får bara stänga av vägen för trafik med motordrivna fordon. Ägaren kan inte förbjuda någon att gå, cykla eller rida på vägen. Däremot finns möjlighet att genom lokala trafikföreskrifter förbjuda annan trafik än med motordrivna fordon. Men sådana förbud är ovanliga.

Länsstyrelsen beslutar om lokala trafikföreskrifter för vägar utanför tättbebyggt område. Kommunen ansvarar för vägar inom tättbebyggt område.

Regler för parkering

På enskilda vägar gäller samma bestämmelser för parkering som på andra vägar. Om markägaren ändå vill reglera parkering kan det ske genom lokala trafikföreskrifter.

I vissa fall kan markägaren förbjuda eller upplåta parkering. Stödet kommer från ”Lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering”. 

Inga skyltar utan tillstånd

Markägaren får inte sätta upp skyltar som avvisar allmänheten från område av betydelse för friluftslivet utan att ha tillstånd från kommunen, undantaget skyltar som förbjuder motorfordonstrafik på enskild väg. En enskild väg får inte skyltas med förbud mot gångtrafik eller cykling. I normala fall inte heller mot ridning.

Kommunen eller Trafikverkets region ska skylta de regler som grundas på lokal trafikföreskrift i tätbebyggt område. Skyltning med övriga vägmärken, som varningsmärken och vägvisare, svarar markägaren för.

Väg med statsbidrag ska hållas öppen

En enskild väg med stats- eller kommunalt bidrag till underhåll ska normalt hållas öppen för allmän trafik.

Vid tjällossning eller när risken för skador på vägen är särskilt stor kan markägaren få stänga av vägen för trafik med vissa fordon. Detta får endast ske efter samråd med den myndighet som lämnar bidrag.

För skogsbilvägar som en gång byggdes med statsbidrag framgår det i bidragsvillkoren vad som gäller för motortrafik på vägen.

Ansök om kommunalt bidrag

För enskilda vägar utan statsbidrag kan du få kommunalt driftsbidrag om vissa villkor uppfylls. Läs mer under regler och riktlinjer.

Samtliga som erhållit vägbidrag under tidsperioden 2020-01-01 till 2022-12-31 kommer under 2023 få ett brev ang. förnyelse av ansökan.

För frågor om vägbidrag till enskilda vägar, kontakta