Skip to content
Sök

Hållbara Kalix

Kalix kommun arbetar aktivt för hållbar utveckling genom att ta hänsyn till ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer i allt arbete. Målet är att göra hållbarhet till en självklar del av vardagen, så att även framtida generationer får leva på en frisk och välmående planet.

Dessa sidor ger dig en översikt av allt Kalix kommun arbetar med som anknyter till de globala målen i Agenda 2030 – från energieffektivisering till olika hållbarhetsinitiativ och projekt. Här får du inte bara insikt i vad som redan görs inom kommunen för att sätta fokus på hållbarhet, utan även tankar om hur dessa åtgärder kan utvecklas och förbättras. Vi välkomnar alla synpunkter och samtal om Kalix kommuns vilja och initiativ för att utveckla arbetet med hållbar utveckling.

Kalix kommuns ska i beslut, styrdokument, riktlinjer och dagligt arbete ta hänsyn till hållbarhet. Agenda 2030 är ramverket för detta arbete. Läs mer om de globala målen på FN:s hemsida.

Kalix kommun delar Brundtlandkommissionens syn på hållbar utveckling, vilken beskriver det som en process där vi möter dagens behov utan att riskera framtida generationers möjligheter att möta sina. Hållbar utveckling innehåller tre delar: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet – vilka alla är beroende av varandra.

  • Ekologisk hållbarhet handlar om att skydda den biologiska mångfalden och naturmiljön, för att trygga människans och ekosystemens överlevnad.
  • Ekonomisk hållbarhet innebär att alla resurser – mänskliga och materiella – hanteras ansvarsfullt och med eftertanke. Det betyder också att varje generation bär sina egna kostnader, i stället för att skjuta dem på framtiden.
  • Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt samhälle, där alla har lika värde och grundläggande mänskliga behov uppfylls.

Kalix kommuns hållbarhetsstrateg Maria Eriksson svarar gärna på frågor och samtalar om Kalix kommuns hållbarhetsarbete.

Maria Eriksson
Hållbarhetsstrateg
Telefon: 0923-650 91, 073-068 00 29
E-post: maria.eriksson@kalix.se

Vad vill du läsa mer om?

  • Den 30 maj – 5 juni firas miljöveckan i Kalix. Kalix kommun arrangerar veckan för att uppmärksamma världsmiljödagen den 5 juni, äv ...

  • Digitalisering spelar en central roll i Kalix kommuns strategi för att skapa effektivare och mer hållbara arbetsmetoder.

  • Kalix kommun har tagit flera steg mot att använda energi mer effektivt och minska verksamheternas klimatavtryck. Detta inkluderar ...

  • Kalix kommun har etablerat funktioner som hållbarhetsstrateg och trygghets- och preventionssamordnare för att stärka och stödja hå ...

  • Kalix kommun har genomfört omfattande intervjuer med förvaltningarnas ledningsgrupper samt ledningarna för Kalixbo och Kiab.

  • "Klimatkunskap för lokala ledare" är – namnet till trots – en onlinekurs för alla som vill lära sig mer i klimatfrågan. Kalix komm ...

  • Food education for the future (Matutbildning för framtiden) är ett projekt mellan Norge, Sverige och Finland finansierat av Interr ...