Skip to content
Sök

Torg och allmänna platser

Nästan alla platser utomhus där allmänheten kan röra sig är allmänna platser. De allmänna platserna är till för alla.

De allmänna platserna inkluderar bland annat lekplatser, parker och grönområden.

För att använda allmänna platser till något annat än vad de är tänkta till krävs som regel tillstånd av Polisen. Om du vill hyra en plats för att sälja något på torget i Kalix centrum behöver du lämna in en ansökan till kommunen. Läs mer om detta under rubriken tillstånd och regler i sidmenyn.