Skip to content
Sök

Trafikregler och säkerhet

Trafiksäkerhetsarbetet i Sverige bygger på Nollvisionen. Ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

Nollvision

Ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Nollvisionen beslutades av riksdagen år 1997. Den är både en vision om vägtrafik där ingen människa dödas eller skadas allvarligt och strategier för hur vi ska uppnå säker trafik enligt visionen. 

Riksdagen fastställde också ett etappmål för trafiksäkerheten våren 1998. Målet innebar att antalet personer som dödas till följd av trafikolyckor skulle ha minskat med 50 procent till år 2007 – eller 270 personer – räknat från 1996 års nivå. 2007 dödades 471 personer, alltså långt över det etappmål som hade satts upp.

Etappmål

Riksdagen beslutade i juni 2009 om ett nytt etappmål för trafiksäkerheten. Det innebär att antalet dödade ska halveras och antalet allvarligt skadade minska med en fjärdedel från 2007 till 2020.

Vägverket tog fram förslaget våren 2008 på uppdrag av regeringen. Det tidigare etappmålet innebar att högst 270 personer skulle dödas till följd av vägtrafikolyckor år 2007, vilket var en halvering räknat från 1996 års nivå. År 2007 dödades 471 personer, alltså långt över etappmålet.

Säkerhet i bil

Det finns mycket du själv kan göra för att det ska bli så säkert som möjligt att åka bil. Några exempel är att alltid använda bälte, hålla hastighetsgränserna, köra nykter och se till att barnen sitter säkert i bilen.

Om mobiltelefoner i trafiken

Idag har nästan alla med sig en mobiltelefon när de kör bil. Men att prata i mobiltelefon samtidigt som du kör bil är inte att rekommendera. När du pratar i telefon är du nämligen inte lika koncentrerad på trafiken, och det ökar risken för att du råkar ut för en olycka. Här är några enkla råd för hur du kan minska riskerna med att använda mobiltelefon i trafiken.

Undvik att prata i mobilen när du kör.

  • Använd mobilsvar eller be en medpassagerare att ringa eller svara.
  • När du måste ringa - stanna på ett säkert ställe.
  • Om du måste prata när du kör - håll samtalet kort och be att få ringa upp senare.
  • Var medveten om att handsfree inte minskar olycksrisken.
  • Ha telefonen lättillgänglig - inte i fickan, väskan eller jackan.