Skip to content
Sök

Vanliga frågor om samhällsskydd & beredskap

Här sammanställer vi de vanligaste frågorna inom krisberedskap. Om inte dessa sidor besvarar dina frågor vänligen kontakta säkerhetsenheten vid Kalix kommun.

Skyddsrum

Runt om i Sverige finns ett stort antal skyddsrum som ska skydda befolkningen vid krig. I fredstid får skyddsrummen användas till annat, men de ska kunna iordningställas inom två dygn. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. 

Vem har ansvar för skyddsrummet i mitt hus?

Fastighetsägaren både äger och ansvarar för att underhålla skyddsrummet. En fastighetsägare kan vara privat eller kommunal. Det kan också vara en bostadsrättsförening.

Här kan du hitta en karta på vart Sveriges skyddsrum finns.
Vill du veta mer om skyddsrum kan du läsa på MSB hemsida.

Jodtabletter

Behöver jag köpa hem jodtabletter?

Jodtabletter är ett läkemedel som kan skydda mot sköldkörtelcancer. De ska bara tas vid en allvarlig kärnkraftsolycka i närområdet om det finns risk för inandning av radioaktiv jod. Skulle det mot förmodan hända kommer Länsstyrelsen ge besked om exakt vilka som behöver ta tabletter, och när.

Om det skulle ske en kärnkraftsolycka i exempelvis Ukraina behöver boende i Sverige inte ta jodtabletter. Koncentrationen av radioaktiv jod i luften blir låg på så stora avstånd.

Läs mer hos Strålsäkerhetsmyndigheten som samlat frågor och svar om jodtabletter och radioaktiva ämnen.