Sök

Bredband och IT

Kalix kommun och IP-Only har sedan 2017 samverkat kring bredbandsutbyggnaden i Kalix. I dagsläget kan 92 procent av hushållen i tätort och småort beställa bredband via fiber.

Hösten 2021 påbörjar IP Only utbyggnaden av fibernätet på landsbygden mellan Stråkanäs, Månsbyn, Småkvarn, Rian och Börjelsbyn. Det är företaget Install AB som kommer att genomföra arbetet. 

Utbyggnaden i resterande områden i Kalix

För resterande områden fortsätter förberedelserna inför byggstart. För vissa områden kommer vi att ansöka om bredbandsstöd från Post- och telestyrelsen för att kunna bygga ut fibernätet (svagt gult på kartan). Och i andra områden pågår upphandling av entreprenör (orange på karta).

Karta som förklarar statusen för bredbandsutbyggnaden i Kalix kommun.
Förklaring karta:
Grönt – Färdigbyggt
Orange – Upphandling pågår (byggnation 2022)
Svagt gult: Ansöker om bredbandsstöd
Skarpt gult: Byggnation påbörjas hösten 2021

Bredbandsstöd – hur går det till?

Vi arbetar nu med att ta fram allt underlag som måste vara med i ansökan om bredbandsstöd från Post- och telestyrelsen (PTS). Dels handlar det om att kartlägga områdena och hur fibernätet kan förläggas fram till alla hushåll i området, oavsett beställning eller ej.

Ansökningstiden för stödet är mellan 18 maj-6 augusti. När ansökningarna sedan är inskickade jämför PTS alla områden i samma region, för att därefter ta beslut hur stödet ska fördelas. Besked om projektet beviljats stöd eller inte kommer under slutet av 2021. Här kan du läsa mer om bredbandsstöd – pts.se/bredbandsstod

Vid godkänt beslut för bredbandsstöd kommer byggnationen i godkända områden påbörjas under 2022 och färdigställas senast 2024.

Om du behöver mer information kontakta

IP-Only Kundservice 0200-43 00 00.
Aktuell status för bredbandsutbyggnaden i Kalix hittar du på IP-only's hemsida.

Kalix kommuns kontaktperson

Bild av Kenneth Björnfot

Kenneth Björnfot

Stabschef

Kenneth är chef för stabsfunktionerna information och IT inom Kalix kommun. Staben är underordnad kommunledningsförvaltningen och kommundirektören.  

Telefon: 0923-650 14
Mobil: 070-269 15 30