Skip to content
Sök

Digitalisering och hållbarhet

Digitalisering spelar en central roll i Kalix kommuns strategi för att skapa effektivare och mer hållbara arbetsmetoder.

Vi har minskat vårt resande genom att implementera digitala mötesformer och utbildningar. Vidare har vi ökat användningen av digitala verktyg och tjänster, vilket minskat behovet av fysiska dokument och bidragit till minskade koldioxidutsläpp. Pandemin var en katalysator i denna utveckling.

Hur vi använder digital teknik för att arbeta smartare och renare:

  • Vi har minskat antalet tjänsteresor genom att använda digitala möten och utbildningar.
  • Vi utökar antalet e-tjänster och digitaliserar interna processer för att minska behovet av papper och transport.