Kalix kommun och IP-Only informerar här om bredbandsutbyggnaden i Kalix.

I hela Sverige pågår för närvarande en intensiv utbyggnad av fibernät för framtidens behov av en väl fungerande infrastruktur för data- och teletrafik. Anledningen är att det kopparnät vi idag använder för data- och telefoni kommer att släckas ned efterhand, framförallt i de små orterna på landsbygden.

Marknaden har sedan våren 2016 genomfört försäljningskampanjer av fiberanslutningar i Kalix samt kommunens tätorter, det vill säga de orter som har fler än 200 invånare. Med anledning av att Telia meddelat att de drar tillbaka sina erbjudanden om fiber till tätorterna Båtskärsnäs, Karlsborg och Pålänge kommer IP-Only att i mars månad förlänga sitt erbjudande.

Kalix kommun avser teckna ett samverkansavtal med företaget IP-Only, för att kunna erbjuda hushåll och företag i de mindre orterna på landsbygden samma möjligheter och villkor som i centralorten och tätorterna.

På Youtube kan du se IP-onlys film om samarbetet.

Erbjudanden kommer att skickas till hushåll på landsbygden genom företaget IP-Only samt deras dotterbolag byNet. Målet är att minst 90 procent av alla hushåll senast 2020 ska ha möjlighet till fiberanslutning. Redan idag pågår försäljning av fiber i flera orter som är uppräknade nedan.


Priset kommer att vara 19 900 kronor, och det krävs att tillräckligt många hushåll tecknar avtal. Antal hushåll som krävs kommer att variera beroende på hur många hushåll som ingår i de olika planerade utbyggnadsområdena. I genomsnitt krävs en anslutningsgrad på cirka 60 procent.

19 900 kronor är en hel del pengar att betala direkt. Därför erbjuder IP-Only AB möjlighet till en avbetalningsplan upp till fem år. Om ditt hushåll idag har internet via kopparnätet ADSL och TV via Boxer kan denna jämförelse vara till hjälp:

(Idag) ADSL 10 Mbit/s Telia för 449 kronor per månad
plus Boxer-TV-Max för 379 kronor per månad,
blir totalt 828 kronor per månad.

Fiberbredband 100 Mbit/s inklusive fiber-tv med 40 kanaler för 462 kronor per månad
plus ett lån om 20 000 kronor på fem år för en månadskostnad på 414 kronor per månad,
blir totalt 876 kronor per månad.
Kostnadsuppgifterna för fiberbredband plus tv kommer från en av IP-Onlys leverantörer.

Hushållet får i stort sett samma kostnad även med ett lån för fiberanslutningen, med den skillnaden att fastigheten genom fiber får en framtidssäker infrastruktur för data- och telekommunikation.

Huruvida fastigheten är fiberansluten har en avgörande betydelse för många av dagens husspekulanter. Genom att din fastighet har fiber är den intressant för en framtida köpare, en ort med fiber är intressant för framtida inflyttare och en kommun med en väl utbyggd fiberinfrastruktur är intressant för näringsliv och övriga samhällsnyttor.


Följande orter ingår i samverkansavtalet

Siknäs, Storön, Börjelsbyn, Korpikå, Kälsjärv, Lappbäcken, Övermorjärv, Kamlunge, Vitvattnet, Grubbnäsudden, Lilla Lappträsk, Bodträsk by, Storsien, Empoberget, Stora Lappträsk, Sockenträsk, Hömyrfors, Månsbyn, Ryssbält, Rian, Sören, Stråkanäs, Bondersbyn, Björkfors, Lantjärv, Holmträsk, Granån, Törböle, Hällfors, Östanfjärden, Brattland, Forsbyn, Törefors, Sandviken, Småkvarn, Marieberg, Östra Granträsk, Bjumisträsk, Sänkmyran, Västannäs, Västanfors, Bondeborg och Kilnäset.

Om du behöver mer information kontakta

IP-Only Kundservice 0200-43 00 00.
Aktuell status för bredbandsutbyggnaden i Kalix hittar du på IP-onlys hemsida.

Kalix kommuns kontaktperson