Skip to content
Sök

Bredbandsutbyggnaden i Kalix

Kalix kommun och Global Connect har sedan 2017 samverkat kring bredbandsutbyggnaden i Kalix. I dagsläget kan 92 procent av hushållen i tätort och småort beställa bredband via fiber. Global Connect hette innan 2023 IP-Only.

Hösten 2021 påbörjade Global Connect (IP-Only) utbyggnaden av fibernätet på landsbygden mellan Stråkanäs, Månsbyn, Småkvarn, Rian och Börjelsbyn. Företaget Install AB genomför arbetet. 

Utbyggnaden i resterande områden i Kalix

För resterande områden fortsätter förberedelserna inför byggstart. För vissa områden kommer vi att ansöka om bredbandsstöd från Post- och telestyrelsen för att kunna bygga ut fibernätet (svagt gult på kartan). Och i andra områden pågår upphandling av entreprenör (orange på karta).

Karta som förklarar statusen för bredbandsutbyggnaden i Kalix kommun.
Förklaring karta:
Grönt – Färdigbyggt
Orange – Upphandling pågår (byggnation 2022)
Svagt gult: Ansöker om bredbandsstöd
Skarpt gult: Byggnation påbörjas hösten 2021

Bredbandsstöd – hur går det till?

Vi arbetar nu med att ta fram allt underlag som måste vara med i ansökan om bredbandsstöd från Post- och telestyrelsen (PTS). Dels handlar det om att kartlägga områdena och hur fibernätet kan förläggas fram till alla hushåll i området, oavsett beställning eller ej.

Ansökningstiden för stödet är mellan 18 maj-6 augusti. När ansökningarna sedan är inskickade jämför PTS alla områden i samma region, för att därefter ta beslut hur stödet ska fördelas. Besked om projektet beviljats stöd eller inte kommer under slutet av 2021. Här kan du läsa mer om bredbandsstöd – pts.se/bredbandsstod

Vid godkänt beslut för bredbandsstöd kommer byggnationen i godkända områden påbörjas under 2022 och färdigställas senast 2024.

Om du behöver mer information kontakta

Global Connect Kundservice 0200-43 00 00.
Läs mer om fiberresan på Global Connect´s hemsida.

Kalix kommuns kontaktperson

Bild av Fredrik Lind

Fredrik Lind

IT-chef

Fredrik är chef för IT-enheten, vilken är underordnad kommunledningsförvaltningen och kommundirektören.  

Mobil: 076-819 84 77