Skip to content
Sök

Hämta tomtkarta

Tomtkartan är ett enkelt utdrag ur den så kallade baskartan. Fyll i din adress och få ut en PDF-karta över din tomt i A4-format.

Kartan kan till exempel användas som underlag för anmälningar och ansökningar om lov.

Kartan är skalenlig och visar fastighetsgräns, fastighetsbeteckning, byggnader, vägar, gatunamn med mera.

Observera att avvikelser mellan karta och verklighet kan förekomma och att tomtkartan inte är juridiskt bindande. 

Tjänsten skapar en karta på en A4, är fastigheten stor och inte ryms på en A4 ber vi er maila till gis@kalix.se skapar vi en karta manuellt till er. Vid förfrågan om tomtkarta ange fastighetsbeteckning alt adress.