Skip to content
Sök

Hämta tomtkarta

Tomtkartan är ett enkelt utdrag ur den så kallade baskartan. Fyll i din adress och få ut en PDF-karta över din tomt i A4-format.

Kartan kan till exempel användas som underlag för anmälningar och ansökningar om lov.

Kartan är skalenlig och visar fastighetsgräns, fastighetsbeteckning, byggnader, vägar, gatunamn med mera.

Hämta din tomtkarta här!

Observera att avvikelser mellan karta och verklighet kan förekomma och att tomtkartan inte är juridiskt bindande. 

Är fastigheten stor och inte ryms på en A4 ber vi er maila till gis@kalix.se skapar vi en karta manuellt till er.

Vid övriga problem med tjänsten kontakta kommunens GIS-Samordnare.

Bild av Johanna Öman

Johanna Öman

GIS-samordnare

Telefon: 0923-650 57