Skip to content
Sök

Tillfälliga driftstörningar Gata/VA

Gatuarbeten kan medföra begränsad tillgänglighet för dig som trafikant. Det kan därför vara bra att känna till var det grävs. Här finns information om de större gatuarbeten som pågår just nu.

Samtliga tillfälliga vägavstängningar kommer också att publiceras på vår nyhetssida. 

Ansökan om vägavstängning

Om du vill stänga av en allmän väg eller gata för någon typ av evenemang måste du ansöka hos tekniska förvaltningen. Efter godkänd ansökan gör kommunen en tillfällig lokal trafikföreskrift och informerar polis, räddningstjänst, ambulans och andra berörda om förändringar i vägnätet. 

Ansökan gör du enklast genom att skicka e-post till trafik@kalix.se eller så skickar du ett brev till:
Tekniska förvaltningen
Kalix kommun
952 81 Kalix

Märk ditt ärende med "vägavstängning" och gör en noggrann beskrivning av vad ärendet omfattar. Glöm inte dina kontaktuppgifter!