Skip to content
Sök

Landsbygdsprojekt

Kalix kommun är projektägare för ett antal landsbygdsprojekt, vilka presenteras på denna sida. Syftet med projekten är att utveckla landsbygden på olika sätt.

Utveckling av Siknäshamn

Projektet består av att renovera Siknäs hamn, återställa miljön och skapa information med syfte är att öka turismen och skapa bättre förutsättningar för näringslivet.
Projektet är finansierat av EU:s landsbygdsprogram 2015-2020, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Kalix Kommun.

Testbana för spårbunden järnvägsteknik i kallt klimat

En förstudie som Kalix kommuns näringslivsenhet genomfört för att hitta alternativa användningsområden för den Gamla Haparandabanan. Förstudien har finansierats med Leader-medel, och är nu avslutad. Du kan läsa mer om Leader-projekt  på näringslivssidan Nätverk och projekt.

<Här kan du läsa förstudierapporten i pdf-format>