Skip to content
Sök

Byapeng

Byapengen ska stimulera till långsiktig och hållbar utveckling av Kalix landsbygd.

Prioritering sker utifrån Kalix Landsbygdsprogram.

Syfte

Stimulera långsiktig och hållbar utveckling av landsbygden, uppmuntra bra utvecklingsprojekt och utvecklingsplaner för byn/bygden och öka det lokala inflytandet

Vem kan söka?

Förening vars verksamhet är av övergripande karaktär för majoriteten i byn och syftar till utveckling för byn/bygden. Den sökande bör därför beskriva hur föreningen blivit utsedd att vara sökande. En ideell förening prioriteras om det finns flera sökande från samma by.

Prioritering

1. Insatsområden ingår i Kalix utvecklingsprogram 2016–2020 – ur ett landsbygdsperspektiv
2. Föreningar som har en övergripande verksamhet med stor aktivitet och verksamhet riktas mot boende, service-, näringslivs- och/eller arbetsmarknadsfrågor. 

<Vidare till ansökan (pdf)>

Skriv ut ansökningshandlingen, fyll i uppgifterna och skicka till Kalix kommun. Aktuell adress står angiven i ansökningshandlingen. 

Kontaktperson

Bild av Peder Nilsson

Peder Nilsson

Näringslivsstrateg

Peder är näringslivsstrateg vid Kalix kommuns näringslivsenhet. Han jobbar med många olika frågor som rör näringsliv och företagsetableringar.  

Telefon: 0923-656 35
Mobil: 070-375 86 40