Sök

Byapeng

Byapengen ska stimulera till långsiktig och hållbar utveckling av Kalix landsbygd.

Prioritering sker utifrån Kalix Landsbygdsprogram och byapengen beslutas i vårt Samverkansråd.

Syfte

Stimulera långsiktig och hållbar utveckling av landsbygden, uppmuntra bra utvecklingsprojekt och utvecklingsplaner för byn/bygden och öka det lokala inflytandet

Vem kan söka?

Förening vars verksamhet är av övergripande karaktär för majoriteten i byn och syftar till utveckling för byn/bygden. Den sökande bör därför beskriva hur föreningen blivit utsedd att vara sökande. En ideell förening prioriteras om det finns flera sökande från samma by.

Prioritering

1. Insatsområden ingår i Kalix utvecklingsprogram 2009-2015 – ur ett landsbygdsperspektiv
2. Föreningar som har en övergripande verksamhet med stor aktivitet och verksamhet riktas mot boende, service-, näringslivs- och/eller arbetsmarknadsfrågor. 

<Vidare till ansökan (pdf)>

Skriv ut ansökningshandlingen, fyll i uppgifterna och skicka till Kalix kommun. Aktuell adress står angiven i ansökningshandlingen. 

Kontaktperson