Skip to content
Sök

Byggprojekt och driftstörningar

Här hittar du information om större pågående och planerade arbeten inom samhällsbyggnadsförvaltningens områden. Vi ber om överseende för de störningar som kan uppstå under ombyggnationerna. För information om pågående projekt kontakta respektive projektledare som finns angiven under projekten.

Fastighetsavdelningen utför investeringar kopplade till kommunens fastigheter, såsom skolor, boenden med mera. Teknisk försörjning utför kommunens beslutade objekt inom den tekniska infrastrukturen såsom gator, vägar, ledningar och annat. Totalt utför teknisk försörjning 30-talet investeringsobjekt årligen. För mer information om dessa kontakta avdelningschef, kontaktuppgifter finns längre ned på denna sida.