Sök

Byggprojekt och driftstörningar

Här hittar du information om större pågående och planerade arbeten inom samhällsbyggnadsförvaltningens områden. Vi ber om överseende för de störningar som kan uppstå under ombyggnationerna. För information om pågående projekt kontakta respektive projektledare som finns angiven under projekten.

Fastighetsavdelningen utför investeringar kopplade till kommunens fastigheter, såsom skolor, boenden med mera. 

Teknisk försörjning utför kommunens beslutade objekt inom den tekniska infrastrukturen såsom gator, vägar, ledningar och annat. Totalt utför teknisk försörjning 30-talet investeringsobjekt årligen. För mer information om dessa kontakta avdelningschef på kontaktuppgifter nedan

Aktuella projekt

Karta – Aktuella driftstörningar inom teknisk försörjning

På den här kartan listas alla aktuella och planerade driftstörningar i Kalix kommun.

Kontaktpersoner

Bild av Per Nilsson

Per Nilsson

Teknisk chef

Per är chef för kommunens tekniska försörjning och har ett övergripande ansvar för verksamheten.  

Telefon: 0923-650 35
Mobil: 076-130 50 35