Skip to content
Sök

Få koll i klimatfrågan!

"Klimatkunskap för lokala ledare" är – namnet till trots – en onlinekurs för alla som vill lära sig mer i klimatfrågan. Kalix kommun vill i första hand att våra förtroendevalda och medarbetare tar till sig av utbildningsmaterialet, men vi ser gärna att andra också gör det!

Utbildningen ger grundläggande kunskap om vad klimatomställningen innebär och konkreta tips på åtgärder och arbetsmetoder. Den består av två delar med självstudier, som du går igenom i lugn och ro när och där det passar dig.

Till båda utbildningsdelarna finns en sammanfattning och samtalsfrågor som du kan gå igenom tillsammans med familj, vänner, kollegor eller partikamrater. Exakt hur du vill göra bestämmer du själv utifrån vad som passar dig bäst! 

Materialet är utvecklat av Klimatkommunerna med stöd av Sveriges Kommuner och Regioner.