Sök

Kollektivtrafik och resa

Här får du information om kollektivtrafiken i Kalix, med aktuell tidtabell samt information om olika sätt att färdas på till och från Kalix.

 

 

Foto: Oliver Åström.

Kalix lokaltrafik

Kalix lokaltrafik Lokaltrafiken i Kalix trafikerar Kalix tätort inklusive täta turer till Nyborg och kompletteringstrafik till Länstrafikens linjer i Karlsborg-Risön-Bredviken. Linje 1-6 trafikerar...

Regional busstrafik

Länstrafiken i Norrbotten AB svarar för all kollektivtrafik med buss i Norrbotten. Trafiken sköts av ett 40-tal fristående trafikföretag, som har avtal med Länstrafiken.

Pendlarparkering

Här får du veta mer om Kalix kommuns pendlingsparkeringar, vilka finns i anslutning till Kalix Resecentrum och Kalix Busstation.

Färdtjänst

Färdtjänsten regleras av färdtjänstlagen och är avsedd för personer som på grund av funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller anlita allmänna kommunikationer.