Sök

Kollektivtrafik och resa

Här får du information om kollektivtrafiken i Kalix, med aktuell tidtabell samt information om olika sätt att färdas på till och från Kalix.

 

 

Foto: Oliver Åström.

Kalix lokaltrafik

Lokaltrafiken i Kalix trafikerar Kalix tätort inklusive täta turer till Nyborg och kompletteringstrafik till Länstrafikens linjer i Karlsborg-Risön-Bredviken.

Regional busstrafik

Länstrafiken i Norrbotten AB svarar för all kollektivtrafik med buss i Norrbotten. Trafiken sköts av ett 40-tal fristående trafikföretag, som har avtal med Länstrafiken.

Pendlarparkering

Här får du veta mer om Kalix kommuns pendlingsparkeringar, vilka finns i anslutning till Kalix Resecentrum och Kalix Busstation.

Tågtrafik

Tågtrafiken mellan mellan Haparanda och Luleå startade upp den 1 april 2021. Det innebär att du numer kan åka tåg till Kalix från valfri tågstation i Sverige. Tågbyte till Haparandabanan sker i Boden.

Färdtjänst

Färdtjänsten regleras av färdtjänstlagen och är avsedd för personer som på grund av funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller anlita allmänna kommunikationer.