Röstsökning via Cloudo

Kollektivtrafik och resa

Här får du information om kollektivtrafiken i Kalix, med aktuell tidtabell samt information om olika sätt att färdas på till och från Kalix.

Lokaltrafik

Lokaltrafiken i Kalix sköts på entreprenad av Enbergs åkeri AB och trafikerar Kalix tätort inklusive täta turer till Nyborg och kompletteringstrafik till Länstrafikens linjer i Karlsborg-Risön-Bredviken.

Ordinarie linje 1-6 går måndag till fredag. Från och med den 1 April 2021 stannar persontrafik med tåg i Kalix, och i samband med det infördes en ny busstransfer (Linje7) att trafikera måndag–söndag.

Aktuell information om lokaltrafiken hittar du på sidan Kalix Lokaltrafik. 


Länstrafik

Buss

Länstrafiken i Norrbotten AB svarar för all kollektivtrafik med buss i Norrbotten. Trafiken sköts av ett 40-tal fristående trafikföretag, som har avtal med Länstrafiken. Mer information om de linjer som trafikerar inom Kalix och till andra orter hittar du på länstrafikens hemsida www.ltnbd.se eller ladda hem Länstrafikens app

Sommartrafik till byar

För turer som vintertid (under skoltid) trafikeras av länstrafiken till platser utanför tätortstrafiken sker sommartrafik i begränsad omfattning.

Vid efterfrågan under sommaren kör länstrafiken även nedanstående linjer:

Linje 950: Kalix-Karlsborg-Båtskärsnäs-Frevisören

Linje 951: Pålänge - Ryssbält - Nyborg - Kalix

Linje 954: Morjärv - Kalix

Tider för dessa linjer finns på länstrafikens hemsida: www.ltnbd.se

Tåg

Den 1 april 2021 startade persontrafik på sträckan Haparanda-Kalix-Boden-Luleå.

De tåg som trafikerar Haparandabanan är av typen Bombardier X52, du kan läsa mer om tåget, dess specifikationer och se bilder inifrån vagnarna på Norrtågs hemsida.

"Kalix C" är beteckningen på Kalix nya hållplats för tågtrafik. Boka din tågresa på Norrtågs hemsida här.