Skip to content
Sök

Räddningstjänsten

Räddningstjänstens viktigaste uppgift är att stärka människors egen förmåga att förhindra olyckor och agera vid olyckor. Om förmågan att agera vid en olycka inte räcker till, ska räddningstjänsten hjälpa de drabbade med en effektiv räddningsinsats.

Räddningstjänsten ska även tillsammans med andra kunna hantera extraordinära händelser och katastrofer och se till att människor får det stöd och den hjälp som då behövs.
Traditionellt sett har räddningstjänstens verksamhet till stor del koncentrerats på det skadeavhjälpande arbetet. Förändringar i samhället medför också förändrade krav på räddningstjänsten. För att möta dessa krav sätts det förebyggande arbetet allt mer i fokus.

Flytvästar

Räddningstjänsten lånar ut flytvästar för alla åldrar.

Kontakt

Besöksadress: Räddningsvägen 2, 952 41  Kalix
E-post: raddningstjansten@kalix.se
Telefon: 0923-654 50

Öppettider

Öppet vardagar 08.00–18.00, helger 10.00–14.00.