Skip to content
Sök

Brottsförebyggande

Det brottsförebyggande arbetet är en samverkan mellan Kalix kommun, Polisen samt östra Norrbottens folkhälsoråd.

Vartannat år undertecknar vi medborgarlöften där det framgår hur arbetet skall bedrivas de kommande åren.