Skip to content
Sök

Felanmälan

Kalix kommuns e-tjänst för felanmälan är det bästa sättet att rapportera in fel och ärenden som inte är av akut art.

Ärenden dokumenteras då direkt i felanmälningssystemet och du får ett kvitto på att din anmälan är mottagen. Via vår e-tjänst kan du rapportera fel på följande områden

  • Felanmälan – Fastighet
    Här felanmäler du alla kommunala fastigheter, förutom de som används inom kommunens sociala verksamhet. Dessa hittar du i stället under verksamhetsstöd.
  • Felanmälan – Gator och teknisk försörjning
    Här felanmäler du gator, vägar, vatten- och avloppsledningar samt anläggningar. Vägar och gator kan handla om allt från vägskador till trasiga gatlyktor, bristfällig snöröjning, nedskräpning och skrotbilar i naturen.

Om du anser att kommunen är ansvarig för skada som uppstått på egendom och fordon, är det viktigt att du förser vår handläggare med fullständiga och korrekta uppgifter.
Hur du går tillväga beskrivs på vår sida Skadeanmälan, egendom och fordon.

Anmäl fel utanför kommunens ansvar