Skip to content
Sök

Hållbarhetsinitiativ inom Kalix kommun

Kalix kommun har etablerat funktioner som hållbarhetsstrateg och trygghets- och preventionssamordnare för att stärka och stödja hållbarhetsarbetet från olika håll. Flera hållbarhetsåtgärder har genomförts i syfte att öka medvetenheten och kunskapen om hållbar utveckling samt att tydliggöra det arbete som kommunen gör.

Det humanitära statsförbundet Oxfam har publicerat en rapport som visar att inkomstskillnaderna i Sverige ökar snabbare än i något annat OECD-land.Dessa skillnader bidrar till ökade utsläpp och ökade klyftor i samhället, vilket förvärrar klimatkrisen och skapar en ond spiral. Det kan vara värdefullt att analysera vad kommunen kan göra för att motverka detta.

Vad vi gör just nu och planer framåt:

  • Vi har skapat nya tjänster som hållbarhetsstrateg och samordnare för trygghet och prevention för att stärka vårt arbete över hela kommunen.
  • Vi har tagit fram projekt för att spara energi, som att installera solceller och göra våra byggnader mer energieffektiva.

Hur vi knyter ihop det lokala med det globala:

  • Vårt arbete är kopplat till de globala hållbarhetsmålen, och vi strävar efter att visa tydligt hur det vi gör lokalt bidrar på en global nivå.