Skip to content
Sök

Tillstånd och regler

Festivaler, torghandel och andra arrangemang gör staden mer attraktiv genom livligare handel och ett varierat uteliv.

Verksamhet som bedrivs på kommunens mark ska ske med hänsyn till övriga som går och vistas där samt med hänsyn till den befintliga handeln. Beroende på vad du ska göra, krävs ett eller flera olika tillstånd.

Tillstånd enligt ordningslagen

Ordningslagen är den lagstiftning som styr. Kalix kommun har även lokala ordnings- och torghandelsföreskrifter som kompletterar ordningslagen.

Ansökan för att använda offentlig plats

Arrangemang på offentlig plats kräver tillstånd från Polisen. Hos polisen ansöker du om tillstånd att använda offentlig plats enligt ordningslagen, där ansöker du även om tillstånd i de flesta relaterade ärenden. 
Mer information och ansökningsblanketter hittar du på polisens hemsida.