Skip to content
Sök

Grävtillstånd

Om du planerar att gräva inom områden i kommunen gäller följande.

Du behöver tillstånd för att gräva och schakta i kommunens mark. Beställaren av grävarbetet ska ansöka senast 10 arbetsdagar före arbetet påbörjas. Vid större områden kan längre tid krävas. Efter att dessa uppgifter kommit in till Kalix kommun tas beslut om tillståndet. Arbetet på kommunens mark får inte påbörjas förrän kommunen beviljat grävtillståndet. 

  1. Innan du söker grävtillstånd läs Kalix kommuns föreskrifter för grävning i allmän mark.
  2. Utsättning av ledningar ägda av kommunen görs via ledningskollen.  www.ledningskollen.se 
    Komplettera sedan ansökan med Ledningskollen ID.
  3. Ansökan om Grävtillstånd gör du här

Instruktioner till E-tjänsten

Vill du ansöka via blankett? maila trafik@kalix.se