Om du planerar att gräva inom områden i kommunen gäller följande.

Utsättning av ledningar ägda av kommunen görs via ledningskollen.

www.ledningskollen.se

Observera att vid grävning i allmän mark eller vid vägar som förvaltas av Kalix kommun ska alltid grävningstillstånd sökas.

Ansökan skickas digitalt till trafik@kalix.se

Ansökningsblankett och anvisningar hittar du här