Samhällsbyggnadsförvaltningen, Teknisk försörjning ansvarar för genomförande av projektet. Argocon AB är entreprenör.

Arbetet består av att bygga och installera belysning längs hela Lakaleden i Töre. Se karta nedan.
Projektet delfinansieras med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Arbetet startas i Januari 2019 och ska färdigställas under 2019.

Kommunikation kring projektet

Vi föredrar att kontakt och frågor sker via e-post.

Projektledare Kalix kommun: Leif Rönnlund,  leif.ronnlund@kalix.se 072- 729 49 23