Skip to content
Sök

Lakaleden belysning

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Teknisk försörjning ansvarar för genomförande av projektet. Argocon AB är entreprenör.

Arbetet består av att bygga och installera belysning längs hela Lakaleden i Töre. Se karta nedan.
Projektet delfinansieras med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Arbetet färdigställdes under 2019