Skip to content
Sök

Ombyggnation Jägarbovägen

I månadsskiftet September/Oktober beräknas ombyggnation på Jägarbovägen i Näsbyn påbörjas.

Entreprenaden omfattar nybyggnation av gata med hårdgjorda ytor, kantstöd, belysningsstolpar och kabel.

VA med avlopps- och vattenledningar samt komplett avvattningssystem med brunnar och dagvattenledningar.
Område för entreprenaden, Jägarbovägen från Centrumvägen fram till Flygfältsvägen.
Projektet planeras att starta i början av oktober och beräknas färdigställas under juni 2023.


Vid alla byggprojekt förekommer störningar, vi kommer tillsammans med vår entreprenör att försöka minimera dessa i möjligaste mån. Vid särskilda händelser under byggtiden kommer information att skickas via SMS-tjänst. Vi ber om överseende med de störningar som uppkommer.

Kontaktuppgifter:
Kalix Kommun
Göran Stridsman, byggledare, 070 – 338 82 66, goran.stridsman@tyrens.se
Mathias Larsson, projektledare, 0923 - 65610, mathias.larsson@kalix.se
Entreprenör, BDX företagen AB.
Roger Eriksson, arbetsledare, 070 – 213 00 31, roger.eriksson@bdx.se
Alexander Sandlund, platschef, 070 – 260 33 49, alexander.sandlund@bdx.se