Skip to content
Sök

Tidsparkering och p-skiva

Det är angeläget att det finns möjlighet till parkering när du som kund eller besökare vill besöka centrumkärnan och de målpunkter som finns där. För att detta ska vara möjligt med ett begränsat antal parkeringsplatser måste det vara cirkulation på de platser som är avsedda för detta inom centrum.

Om dessa platser används som en permanent parkering kommer platserna istället vara upptagna och du får svårt att hitta någon parkeringsplats.

Tidsparkering

Därför är det tidsbegränsad parkering på vissa platser, i regel vardagar 09–18 och dag före röd dag/helgdag 09–13. Vanligtvis används 2 timmar, men Kalix kommun har valt att övergå till 3 timmar på sina gator då det funnits önskemål om detta. Bedömningen är att tiden då normalt ska räcka till att uträtta de flesta ärenden.

P-skiva

P-skiva är ett enkelt, effektivt och väl beprövat sätt i många städer för att upplåta fri parkering under begränsade tidsperioder. Platserna med P-skiva är skyltade med tilläggsskylt och det finns flera enkla sätt att parkera fritt under den tidsperiod som anges på skyltningen.

  1. Ställ in pilen på din P-skiva på fordonets ankomsttid, avrundat till närmast följande hel eller halv timme. Kalix P-skiva hämtar du gratis på kommunförvaltningen, hos flera butiker i centrala Kalix eller på biblioteket i Kalix Folkets Hus. Andra varianter av P-skivor går förstås också bra. P-lappar finns också i röda lådor kring centrum.
  2. Eller ange den tid du anlänt på ett papper och sätt i vindrutan. Detta är också giltigt.