Skip to content
Sök

Parkeringsövervakning

Kalix kommun bedriver parkeringsövervakning via entreprenad. Entreprenörens åtaganden gäller parkeringsövervakning enligt lagen om felparkeringsavgift (SFS 1976:206) på allmänplats och på kommunalägd kvartersmark.

Entreprenör är NordSecurity.

Parkeringspolicy Kalix kommun

Övergripande uppgift

Den övergripande uppgiften med parkeringsövervakningen är att främja trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet. I arbetet med att främja trafiksäkerheten ska de oskyddade trafikanternas (exempelvis barn och funktionshindrades) behov särskilt beaktas.

Målsättning

Målsättningen med parkeringsövervakningen är att den ska bidra till att skapa en god trafikmiljö. En huvuduppgift för parkeringsvakterna är att informera allmänheten om gällande regler och bestämmelser och i övrigt uppträda på ett serviceinriktat sätt.

Inriktning

Övervakningen ska vara förebyggande så att trafikanterna följer givna regler och det innebär att endast så många parkeringsanmärkningar utfärdas som krävs för att klara den övergripande uppgiften.