Röstsökning via Cloudo

Driftstörningar

        

Tillfälliga driftstörningar Gata/VA

Samråd om GC-plan

Just nu pågår ett arbete med att revidera gång och cykelledsprogrammet för hela Kalix Kommun. Syftet med arbetet är att identifiera möjligheter samt behov av investeringar och upprustningar för att kunna planera och prioritera i kommande budgetprocesser. Vi är därför intresserade av dina synpunkter när det gäller kommunens cykelleder.

Norra Parkgatan - Etapp 1

Onsdag den 30 oktober inleds byggarbetet i korsningen Norra Parkgatan/Lejonsgatan, etapp 1 av ombyggnationen på Norra Parkgatan. Den aktuella korsningen kommer att vara avspärrad så länge arbetet pågår.

Visa fler nyheter