Röstsökning via Cloudo

Driftstörningar

        

Aktuellt inom teknisk försörjning

Samråd om GC-plan

Just nu pågår ett arbete med att revidera gång och cykelledsprogrammet för hela Kalix Kommun. Syftet med arbetet är att identifiera möjligheter samt behov av investeringar och upprustningar för att kunna planera och prioritera i kommande budgetprocesser. Vi är därför intresserade av dina synpunkter när det gäller kommunens cykelleder.

Visa fler nyheter